Cosmologia

La cosmologia és la més antiga de les ciències. La recerca dels nostres orígens no ha deixat de fascinar la humanitat. Des de el paleolític la gent es preguntava que hi havia fora , per què durant el dia hi havia llum i a la nit foscor. Cada civilització tenia les seves propies creences sobre el cosmos. Abans dels descobriments científics la gent associava el cosmos amb les creençes religioses. A partir del S.XVIII amb les aportacions de Copèrnic, Galileo Galilei, Kepler o Newton la ciencia aconsegueix avançar i donar moltes respostes sobre el cosmos. En l'actualitat ens referim a la cosmologia com a una autèntica ciència. 

A més hem fet un shildeshare sobre la cosmologia: