Característiques

MIDA

 

L'univers pot ser finit o infinit. Segons Copèrnic nosaltres estem situats en el centre de l'univers observable. Mesurar l'univers és complicat. Sovint el temps i les forces són enormes i, com és evident, no es poden mesurar directament.

Mesurar l'univers és complicat. Sovint el temps i les forces són enormes i, com és evident, no es poden mesurar directament. Per mesurar la distància fins als estels propers s'utilitza la tècnica del paralatge. També s'utilitzen els anys llum que és la distància que pot recórrer la llum en un any. La unitat astronòmica és una unitat de mesura que equival a la distànica que hi ha entre la terra i el Sol (149.600.000 km).

 

 


 

Unitat Concepte   equivalència
Unitat
astronòmica (ua) 
Distància mitja entre la Terra
i  el Sol. No s'utilitza fora del
Sistema Solar. 
 149.600.000 km
Anys llum

La llum triga vuit minuts en arribar a la Terra des de el Sol. En un any llum pot recórrer gairabé deu bilions de quilòmetres, una distància que s'anomena anys llum. Per tant un any llum mesura la distància que ha recorregut la llum, no el temps.


 9.46 bilions de km
63.235,3 ua
Pàrsec
(paralatje-segon) 

Distància d'un cos que té un paralatje de 2 segments d'arc. És la mesura més científica.


 30,86 bilions de km
3,26 anys llum 
206.265 ua

 

 

FORMA

 

Segons Einstein, l'univers és un punt mitg entre el temps i l'espai que podria adoptar tres formes, segona el contingut de materia y energia:

 

Forma esfèrica: Viatge en una direcció i puntualment tornarà al punt de partida. Sense energia fosca, aquest univers detindrà la seva expansió i es colapsarà sobre si mateix.

 

Pla: 

El que vagi a l'espai mai tornarà al seu punt de partida.

Si l'univers no té energia fosca (forats negres) s'expandirà eternament, tot i que cada vegada més lentament. Si té energia fosca, l'expansió s'accelerarà cada vegada més. Segons les últimas observacions, aquesta és la forma del nostre univers.

 

Forma de cadira de montar: 

El que viatgi a l'espai mai tornarà al punt de partida. L'expansió no s'accelerarà, fins i tot amb l'energia fosca. L'univers sembla tenir un espai-temps geomètricament plà. CONTINGUT


L'univers sembla tenir un espai-temps geomètricament plà. Té un 73% d'energia fosca. Un 23% de matèria fosca freda i un 4% d'àtoms. Abans de la formació de les primeres estrelles l'univers consistia en hidrogen , heli i altres elements.