Etimologia

La paraula univers prové del llatí universus,  formada per "un" i "versus", que és el participi pasat de vertere, que vol dir "girar". S'utilitza com a sinònim de món. Quan busquem en un diccionari el mot univers trobem diverses definicions com aquestes:

1. L'univers és el conjunt de totes les coses creades i fa referència a allò que existeix físicament.

2. Conjunt constituït per tots els cossos celestes i l'espai que els conté. 

3. El món i els seus habitants, el món com a totalitat.

4. Conjunt de tot el que existeix dins d'un sistema, dins d'una disciplina, etc.

 

D'altra banda si busquem el mot cosmos obtenim aquesta definició:

1. Anomenem cosmos a l'univers concebut com un tot ordenat (en oposició a caos). El prefix grec del mot kósmo significa món.