Treball pràctic

En aquest treball pràctic hem fet una enquesta per saber els coneixements de la gent i n'hem fet les conclusions. El nostre objectiu d'aquest treball és analitzar els coneixements d'avui en dia, així que em fet 40 enquestes als joves (de 13 a 25 anys), 40 als adults(de 25 a 60) i 40 a la tercera edat (de 60 a 79). En cada enquesta hi ha 6 preguntes les quals les hem intentat fer fàcils, ja que sabem que la gent no coneix massa l'univers.