Quins coneixements té la gent sobre l'Univers?

Per tal de saber els coneixements de la gent relacionats amb el cosmos (l'Univers) vem anar a fer una enquesta a gent de tota mena, tant als joves, als adults i a la gent gran. Primer vam anar a preguntar-li als joves que eren a l'Institut i al carrer, als adults els hem pogut localitzar pel carrer que molt amablement ens han donat el seu petit temps i la gent gran on una minoria els hem pogut preguntar pel carrer i, a la gran majoria els hi em anat a preguntar a una residència de gent gran. La gent hi ha col·laborat amb molta paciència, entusiasme i molt amablement. I estem molt agraïdes ja que sense ells no haguessim pogut fer res. Per començar, aclararem que al Shildeshare penjat el l'apartat anterior de gràfics estàn anotats els encerts de la gent que ha participat en l'enquesta. Està fet en format de grafica en forma circular, partit en tres troços, cada troç per a cada franga d'edat. El color lila representa als joves (gent d'entre 13 i 25 anys), el vermell representa als adults (gent d'entre 25 i 60 anys) i el groc que representa a la gent gran (gent d'entre 60 a 79 anys). Hem fet 40 enquestes per a cada grup d'edats, totes per igual.

 

En la primera pregunta on preguntavem els planetes , en que la resposta eren 8, hi ha hagut un marge d'encerts bastant baix per part de totes les edats, sobretot en els joves, això pot significar que no s'estudia massa l'astronomia i el que és l'espai i el que conté (en aquest cas els planetes). En la segona pregunta, on preguntàvem qui va trepitjar per primer cop la Lluna i donavem tres respostes possibles, en la que la respota correcta era en Neil Amstrong, hi ha hagut un marge d'encerts més igualats que en la pregunta anterior hi els resultats han sigut millors. En la tercera pregunta, on preguntavem què signifiquen les sigles ovni, la gent jove l'han respost tots bé i tant els adults com la gent gran només s'han equivocat una petita minoria. En la quarta pregunta, que preguntavem què és el Big Bang en que la resposta correcte era origen de l'Univers, la gent l'han encertada bastant, sobretot els joves, que només n'ha fallat un. En la cinquena pregunta, que preguntavem com es deia el primer gos en anar a l'espai, el 50% de totes les edats l'ha respost bé. I per últim, a la sisena pregunta, on preguntavem l'estrella més gran, els adults l'han encertada quasi tots i tant joves com gent gran s'han equivocat.

 

En conclusió, nosaltres pensem que la gent no té el suficients coneixements envers l'Univers i creiem que es tindria que introduir més en les escoles, ja que són uns coneixements bàsics que es tenen que saber sobre el nostre planeta, la nostra galaxia, el nostre Univers. La gent tindria que estar més informada de tot el que l'envolta, de tot el que està més enllà de la Terra, de nosaltres.  Nosaltres formem part de l'Univers , tot i que sóm relativament petits comparant-nos amb els planetes o les galàxies . Si la gent està més informada sobre l'univers, es podrà conscienciar moralment, ja que veura que els humans no sóm el centre del món.