Per què serveix conèixer l'Univers?

El coneixement que tenim de l'univers va canviant; les diverses teories que s'han proposat al llarg del temps, van sent corroborades o desmentides pels nous descobriments. Hem sentit que l'univers és infinit, després que no, que és finit; s'ha comprovat que s'expandeix i que aquesta expansió pot no ser la primera, però sabem quina és la mesura de tot plegat? Com són el cossos celestes? Quina distancia hi ha entre ells? Com es mesura en la immensitat de l'espai? Utilitzem el terme anys llum, però som conscients de quina és la seva magnitud?

 

Coneixem només una petita part de tot el que saben els científics, encara i així ells també només saben una petita part de tot el que hi ha a l'univers. Amb aquesta enquesta pretenim analitzar els coneixements de la gent, creiem que quan la gent té més coneixements sobre l'Univers es podrà concienciar més éticament i ecològicament. Si la gent es conciencia ecològicament sabrà els problemes que afectaràn a La Terra en un futur i intentar evitar el trencament de la capa d'ozó.

Tenint més coneixement sobre l'univers la gent pot saver que no som el centre del món i que som molt petits amb comparació amb l'Univers.No a tothom li interessa l'univers, però l'univers som nosaltres, forma part de nosaltres, és la nostra història. Amb l'esclat del big bang es va formar la terra i amb la fromació de la terra es va formar un microorganisme que es va reproduir i va evolucionar donant lloc a altres organismes superiors, que van ser primer els virus, després els protozous, els organismes unicel·lulars, els pluricel·lulars (amebes) i es formen les plantes marines, aquests amb la fotosíntesi generen oxigen a l'atmosfera, en els oceans evolucionen algunes espècies i formen els primers animals marins.

 

Part d'aquests surten de l'aigua i s'adapten a l'atmosfera, evolucionen com a reptils i ocells. Apareixen els dinosaures que s'extingeixen degut a la seva magnitud que els hi va fer imposible la seva supervivència (tot i que s'especula que la seva extinció va ser deguda a l'impacte sobre la terra d'un meteorit). Un cop extingits, la resta d'animals evolucionen donant lloc als mamífers, entre ells els primats. Una branca d'aquests primats són més evolotius i començen a caminar ergits. Aquetsa evolució de primat a homínid fa que se separin les dues branques: per una banda esl primats i per una altra l'homo erectus. Aquest homínid comença a treballar amb eines per caçar, descobreix el foc, que li dona un poder sobre la resta bèsties. Aquestses tribus d'homínids eren anomenades neanderthals, i una altra branca evolutiva més desenvolupada que ells, anomenats homo sapiens, van poguer sobreviure a les glaciacions que van arribar, mentre que els neandarthals es van extingir perquè no van saber adaptar-se.Des del big bang fins el món que coneixem avui en dia han passat milions d'anys i moltes evolucions en les espècies i en l'univers, per tant és molt important tenir coneixement del món que ens envolta.